Vojakkalassa kyläkokous
- Marko Saikkonen kylätoimikunnan puheenjohtajaksi

Vojakkalassa kokoonnuttiin sunnuntaina 28.1. koululle kyläkokoukseen. Liekö kaunis pakkaspäivä viekoitellut, kun paikalle ehti valitettavan vähän väkeä. Kokoukseen oli kutsuttu myös kunnan uusia viranhaltijoita tutustumaan kylään, mutta nämä olivat jo ennakkoon ilmoittaneet esteistä, eikä heitä siis paikalla näkynyt.
Vojakkalaan syntyi vuonna 2006 kaikkiaan kolme vauvaa ja heidät perheineen oli kutsuttu kunniavieraiksi. Paljakan perhe ja reipas Kiira-tytär olivat paikalla ja saivat vastaanottaa kyläläisten onnittelut. Ennen varsinaisia kokousasioita keskusteltiin vesiosuuskunta-asiasta tiistaina olleen informaatioillan virittämänä. Ilmaan on heitetty ajatus kylän omasta vesiosuuskunnasta, joka hoitaisi vesilinjastohaarojen rakennuttamisen kyläkeskuksen läpi menevään runkolinjaan. Näin mahdollistettaisiin liittyminen myös kyläkeskusta kauempaa ja saataisiin ehkä jaettua kustannukset kohtuullisemmiksi liittyjää kohti. Tarkoitus on kartoittaa kevättalven aikana kiinnostusta, mahdollisia kustannuksia ja rakentamisen mielekkyyttä.

Henkilövalintoja
Kyläkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Mannoja. Viime vuoden tilit ja toimintakertomus hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuvapaus.
Vojakkalan kylätoimikkunnan puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Markku Hirvenoja on hoitanut tehtävää kaksi kaksivuotiskautta ja halusi nyt luopua tehtävästään. Yksimielisesti Vojakkalan kylätoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Marko Saikkonen.
Kylätoimikuntaan valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle uusina Sisko Savolainen ja Tanja Uusitalo ja kylätoimikunnassa jatkavat Leena Heikkinen, Raimo Jääskeläinen, Mauri Siikaluoma, Liisa Tarkkala, Merja Tiilikka, Leila Turkia ja Erkki Viira sekä varajäseninä Antti Tarkkala, Minna Paljakka ja Juha Mannoja. Tehtävät jaetaan järjestäytymiskokouksessa perjantaina.

Toimintaa kehitettävä
Vuodelle 2007 ei oltu laadittu valmista toimintasuunnitelmaa. Kyläkokouksessa kuitenkin käytiin keskustelu perinteisen vanhan toimintasuunnitelman pohjalta, mitä tapahtumia pidetään säilyttämisen arvoisena ja näiden tapahtumien mahdollisesta kehittämisestä. Keskustelun pohjalta uusi kylätoimikunta laatii toimintasuunnitelman, joka julkaistaan kylälehdessä.
Useimmat perinteiset kylätapahtumat saivat kannatusta ja niitä pidettiin tärkeinä, mutta kehittämisen ja nykyaikaistamisen tarvetta nähtiin monessakin. Mm. kesäjuhlat voisivat kaivata piristystä ja syyslounastakaan tuskin tullaan enää entisessä muodossaan näkemään. Myös joitakin kyläympäristöön liittyviä kunnostusprojekteja esitettiin mukaan otettavaksi, mm. uimarannan alueen kehittäminen. Aika näyttää, kuinka into ja voimat uudistuneella toimikunnalla riittävät.

Sisko Savolainen