2.6.2021
VOJAKKALAN UIMARANNAN KUNNOSTUS
- isommat toimet siirtyvät syksyyn

Vojakkalan uimarannan kunnostus voitti keväällä Lopen kunnan osallistuvan budjetoinnin äänestyksen. Kunta ja kylän yhdistykset ovat sopineet, että yhdistykset saavat toteuttaa rannan kunnostustoimet ennalta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, kunnan maksaessa laskuja 20 000 euroon saakka.

Ruoppauslupaa ei ELY-keskuksesta saatu enää keväälle 2021, vaan rannan ruovikon juuriston ja kertyneen mudan poisto siirtyy syksyyn.
Noin puolet ranta-alueesta on vesijättömaata, ja täällä ei voida tehdä mitään raivaus- tai rakentamistoimia ennen kuin alue on lunastettu kunnalle. Prosessi on vireillä - kunta siis lunastaa vesijätön. Suunnitelmia alueelle voidaan tehdä, toteuttamaan päästään kun homma joskus selvä...

Niinpä alkava kesä mennään vielä melkolailla entiseen malliin. Pitkä laituri laskettiin paikalleen ja on käytettävissä. Polut haravoitiin ja pukukoppi ja wc putsattiin käyttökuntoon.
Kesän aikana olemassa olevien rakenteiden maalausta ja kunnostusta voidaan aloitella, ja syksyllä sitten jo toivon mukaan päästään rannan raivauksen ja maastotöiden kimppuun. Ja rakentamaan sitten ehkä jo sitä suunniteltua grillikatosta, pöytäryhmiä ym.


______
Lopen kunta tiedottaa (Loppi.fi):

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti Vojakkalan uimarannan kunnostus

Osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi maanantaina 29.3.2021. Jatkoon päässeitä 33 ehdotusta sai äänestää 15.-29.3.2021 välisenä aikana.  Äänestyksessä annettiin yhteensä 695 hyväksyttyä ääntä.

Eniten hyväksyttyjä ääniä, 99 kpl, sai ehdotus numero 7 Vojakkalan uimarannan kunnostus. Kyseessä on kunnan rakennuttama uimapaikka, ei valvottu uimaranta, mikä voi vaikuttaa siihen minkälaisia uimapaikan kehittämiskohteita voidaan viedä täytäntöön. Kehitettävään kohteeseen tuli ehdotusvaiheessa useita esityksiä, joissa mainittiin useita kehittämiskohteita. Kaikkia Vojakkalan uimapaikan kehittämiseen ehdotettuja ideoita ei pystytä budjettiin varatulla 20 000 eurolla toteuttamaan.

Muita paljon ääniä saaneita kohteita olivat Launosten, Läyliäisten ja kirkonkylän taajamien yleisilmeen ja viihtyisyyden kohentaminen (94 ääntä), Koirapuiston rakentaminen (74 ääntä) sekä Kuntoportaat Launosiin ja Läyliäisiin (69 ääntä).

Osallistuva budjetointi etenee seuraavaksi päätöksentekovaiheeseen. Kunnanhallitus käsittelee asian kokouksessaan 7.4.2021. Päätöksenteon jälkeen aloitetaan kohteen toteutus.

Lopen kunnassa toteutettavaan vuoden 2021 osallistuvaan budjetointiin on varattu 20 000 euroa.  Kuntalaisten ideoita kerättiin 7.3.2021 saakka, johon mennessä ehdotuksia tuli yhteensä 85. Ehdotuksia sai esittää kuka tahansa loppilainen henkilö tai yhteisö. Osallistuvan budjetoinnin kohteen tulee olla yleishyödyllinen ja sen on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kuntalaiselle. Lisäksi sen toteuttamisen tulee olla kunnan toimivallassa.
Osallistuva budjetointi toteutetaan Lopella toista kertaa. Vuonna 2020 ehdotuksia tuli yhteensä 41, joista jatkoon pääsi 27. Viime vuonna ääniä annettiin kaikkiaan 868, eniten ääniä saanut ehdotus Ojajärven uimarannan kehittäminen sai 106 ääntä.
Lisätietoja antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja

---------

Yhteistyössä rahat riittämään?

Vojakkalasta on oltu jo yhteydessä kuntaan, viestittäen halu olla mukana niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin. Valpas ja kyläyhdistys pitivät jo ennakoiden yhteispalaverin, jossa hahmoteltiin mm. toimintojen sijoittelua rannassa.

Ranta vaatisi perusruoppauksen, veneille olisi osoitettava oma säilytuspaikka, olisi kiva saada rantaan grillikatos ja pöytäryhmiä, ja laiturikin alkaa olla uusimisen tarpeessa. Myös erillistä laiturilauttaa syväyksen laitaan ideoitiin. Myös olemassa olevat rakennukset kaipaisivat pientä pintaremonttia.
Rantaan on tehty varaus myös matonpesupaikalle viemärilinjastoa tehtäessä. Olisiko samassa yhteydessä otettava tämä varaus käyttöön? Vaikka erillistä hankerahaa tähän hakien?

Katsotaan, mitä saadaan yhdessä aikaiseksi. Mutta voi olla mukavaa kylätalkoota luvassa tässä kevään mittaan...


SUURET KIITOKSET vielä kaikille, jotka äänestitte!


_______


ÄÄNESTÄ Vojakkalan uimaranta kunnostettavaksi!

Lopen kunnan vuoden 2021 budjettiin on varattu 20 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.
Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä siten että asukkaat otetaan mukaan päättämään mihin taloudelliset resurssit käytetään. Summaa ei jaeta avustusten tapaan ulos, vaan kunta käyttää rahan, mutta kuntalaiset päättävät mihin se käytetään.
Kuntalaisten ehdotuksista on valittu äänestettäväksi kaikkiaan 33 kohdetta eri puolilta kuntaa. Lista löytyy äänestyslinkistä (klikkaa alta mukaan).
Kohdenumerolla 7 on Vojakkalan uimarannan kunnostus (Kaartjärven ranta).
Vojakkalan uimaranta on lapsiystävällinen ranta. Onhan ranta sopivan matala ja vedenlaatua valvotaan säännöllisesti. Yleisilmeen kohottamiselle rannalla olisi kuitenkin todella tarvetta.
Rannan ruoppaus on tarpeellinen, jotta uimaan ja veneilemään pääsee helpommin. Uimarannalta puuttuu myös paikka, missä voisi syödä eväitä ja jatkaa sitten uimista tai muuten nauttia päivästä ja jatkaa vaikka geokätköilyn merkeissä päivää. Tähän ratkaisuksi olisi grillikatos pöytineen. Se toisi viihtyisyyttä ja käytettävyyttä enemmän.
Laiturin kuntokin on heikentynyt vuosien aikana. Sillekin tarvitsisi tehdä jotain. Pohdittiinpa yhteisesti myös pidemmälle ankkuroitua hyppylauttaakin. Nyt olisi oiva mahdollisuus laittaa ranta kerralla houkuttelevampaan kuntoon.
Äänestysaikaa on vielä maanantaihin 29.3. saakka. Äänestää voivat kaikki Lopen kunnan asukkaat, myös lapset.
Pikkukylälläkin on mahdollisuutensa. Kun ehdotuksia on noin paljon, niin äänet helposti hajaantuvat. Jos täältä suunnalta äänet keskitetään yhteen kohteeseen, ollaan vahvoilla
HUOM! Jos et itse pääse nettiin, voi äänestyksen pyynnostäsi tehdä puolestasi kuka vain. Järjestelmä kysyy äänes- täjän nimen ja osoitteen, ja sitten valitaan listasta kohde, jolle ääni halutaan antaa. Tarvittaessa voit pyytää apua esim. Essiltä p. 040 506 2853 tai Siskolta p. 045 176 8545.
Ollaanpa aktiivisia - vain äänestämällä voidaan vaikuttaa!

LINKKI Lopen kunnan asiaa esittelevälle sivulle tässä

Suoraan ÄÄNESTYKSEEN tästä