Varaudutaan ennakolta - selvitetään avuntarve ja auttajat

Osana kyläturvallisuusteemaa Vojakkalassa on valmisteltu talouskohtaista poikkeusolojen avuntarpeen kartoitusta. Tätä varten on kehitelty oheinen lomake, johon voitaisi rastittamalla merkitä niin poikkeusolojen ennakoitavissa oleva avuntarve kuin oma auttamisvalmiuskin. Lomake jaettiin Vojakkalan Viesti 3/2014 välissä ja toivomme, että mahdollisimman moni talous pohtisi turvallisuusasioita omasta näkövinkkelistään ja palauttaisi lomakkeen vielä kevään aikana Kylätuvalle tai kuoressa Kylätuvan postilaatikkoona (asukkaiden laatikoiden takana).

Poikkeusoloilla tarkoitetaan tässä rauhanajan ongelmatilanteita, esim. myrskyjen aiheuttamia pidempiä sähkökatkoja. Tällä seudulla useimmilla onkin jo parin vuoden takaa Tapanin-myrskystä kokemuksia ja käsitys siitä, kuinka omassa taloudessa tultaisi selviämään. Tältä pohjalta lomakkeelle voisi ruksia ennakoitavissa olevan oman talouden avuntarpeen. Esim. jos puhdasta vettä ei ole sähköttömänä aikana saatavissa, tai jos lämmitys ei toimi ja kylmyys uhkaa. Lomakkeilta voitaisi jo ennakkoon koota lista talouksista, joista on toivottu avuntarpeen tarkistus tai ennakoitu mahdollinen tarve evakuointiin.

Lomakkeella tiedustellaan myös omaa valmiutta auttaa poikkeusoloissa. Esimerkiksi jos pihassa on kaivo, josta hyvälaatuista vettä saa nostettua ilman sähköä, voitaisi tietoa jakaa lähikulman talouksille, joilla tätä mahdollisuutta ei ole.

Toisessa taulukossa kartoitetaan mahdollisuutta tarjota lyhytaikaista naapuriapua. Toki useimmilla on tiedossa omat naapurit ja heidän osaamisensa ja valmiutensa, mutta vasta muuttaneilla, uusilla asukkailla tätä tietoa ei ole. Jos tällaisessa taloudessa tapahtuu vaikka äkillinen loukkaantuminen ja tarvittaisi sairaalareissun ajaksi lapselle hoitaja, voitaisi tämän listan avulla selvittää lähimmät mahdolliset henkilöt, joille voisi soittaa ja tiedustella apua.

Kolmannessa taulukossa selvitetään valmiutta tarjota pelastustoimen avuksi taloudesta löytyvää konekalustoa tms., jos tarve vaatii. Eli tämä listaus on tarkoitettu avuksi silloin, jos äkillisessä kriisitilanteessa pelastuslaitos tarvitsisi avukseen pikaisesti paikallisilta esim. moottorikelkkaa. Tällöin voitaisi tiedustella, ehtisivätkö lähimmät kelkan omistajat avuksi.

Kohdassa ”Otan vastaan tiedotusringin tiedotteet” ilmoittaudutaan mukaan rinkiin, joka välittää mahdolliset poikkeusolojen tiedotteet esim. kunnasta päin. Yhteystietona lomakeelle talletettu numero/numerot.

Rastimalla ”osallistun avuntarpeen tarkistukseen omalla kulmakunnalla” ilmoitetaan valmius olla apuna tarkistamassa lähellä mahdollisesti olevat taloudet, jotka ovat pyytäneet avuntarpeen tarkistusta. Tarkoitus on, että kun tarkistettavat taloudet ovat selvillä, nämä jaettaisi jo ennakolta niin, että kullekin tarkistettavalle on tarkistaja olemassa.

Lomakkeilla kerätyt tiedot talletetaan koottuna valituille poikkeusolojen yhdyshenkilöille (2 kpl) ja kyläyhdistyksen puheenjohtajalle, joille soittamalla tieto esim.naapuriapuun halukkaista jatkossa löytyy.

Tulostettava lomake tästä